chiddush logo

drawings To weekly parsha

איסור אכילת בעלי חיים טמאים
אהובה קליין © | פרשת שמיני
הסמיכה על האיל
אהובה קליין © | פרשת צו
ה' קורא למשה מבין הכרובים
אהובה קליין © | פרשת ויקרא
טווית חוטים למשכן
אהובה קליין © | פרשת ויקהל
אומני המשכן: בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך
אהובה קליין © | פרשת כי תישא
הכוהנים סועדים מהקורבן בפתח אוהל מועד
אהובה קליין © | פרשת תצוה
בני ישראל מביאים תרומה עבור המשכן
אהובה קליין © | פרשת תרומה
העבד יוצא לחופשי
אהובה קליין © | פרשת משפטים
מעמד הר סיני
אהובה קליין © | פרשת יתרו
יציאת מצרים
אהובה קליין © | פרשת בשלח
קורבן הפסח
אהובה קליין © | פרשת בא
משה ואהרון לפני פרעה
אהובה קליין © | פרשת וארא