chiddush logo

drawings To weekly parsha

בריאת האור
אהובה קליין © | פרשת בראשית
תורה ציווה לנו משה..
אהובה קליין © | פרשת וזאת הברכה
שנה חדשה - האזינו
אהובה קליין © | פרשת האזינו
ישראל ניצבים לפני משה
אהובה קליין © | פרשת ניצבים
הגשת הביכורים לכהן
אהובה קליין © | פרשת כי תבוא
כי תצא למלחמה
אהובה קליין © | פרשת כי תצא
שום תשים עליך מלך
אהובה קליין © | פרשת שופטים
עולות וזבחים
אהובה קליין © | פרשת ראה
ברוך תהיה מכל העמים
אהובה קליין © | פרשת עקב
משה משקיף על ארץ ישראל
אהובה קליין © | פרשת ואתחנן
הכניסה לארץ ישראל
אהובה קליין © | פרשת דברים
נחלתם של גד וראובן בעבר הירדן
אהובה קליין © | פרשת מטות מסעי