chiddush logo

drawings To weekly parsha

בנות צלפחד לפני משה ואלעזר הכוהן
אהובה קליין © | פרשת מטות
מינוי יהושע למנהיג
אהובה קליין © | פרשת פנחס
זקני מואב לפני בלעם
אהובה קליין © | פרשת בלק
בלעם והאתון
אהובה קליין © | פרשת בלק
משה מכה על הסלע
אהובה קליין © | פרשת חוקת
פרה אדומה
אהובה קליין © | פרשת חוקת
מחלוקת קורח
אהובה קליין © | פרשת קורח
קרח וכל עדתו
אשר פרשן | פרשת קרח
ימיביכורי ענבים
אשר פרשן | פרשת שלח לך
תשובת המרגלים למשה
אהובה קליין © | פרשת שלח לך
בהעלותך
אשר פרשן | פרשת בהעלתך
ברכת כהנים
אשר פרשן | פרשת נשא